Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.biohurtownia.eu

jest własnością.

Natura24 Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 

INFORMACJE OGÓLNEOferta prezentowana na stronach sklepu internetowego

www.biohurtownia.eu nie jest stanem magazynowym firmy.Udostępnianie portalu do zakupów.

Każda zainteresowana zakupem naszych towarów firma winna wypełnić formularz zgłoszeniowy czyli zarejestrować się w sklepie www.biohurtownia.eu.

Po weryfikacji kontrahenta zostaje udostępnione wejście logowane do sklepu.

Zastrzegamy sobie iż dostęp do portalu zakupowego otrzymują tylko klienci przechodzący pozytywnie procedurę weryfikacji.

Zakup hurtowy jest możliwy na stronie www.biohurtownia.eu i wymaga zweryfikowanego aktywnego konta.Ponowne zamknięcie wejścia na portal

Uprzejmie informujemy iż klienci, którzy otrzymali wejście do portalu zakupowego a nie dokonali zakupu w ciągu 1 miesiąca, wejście zostaje ponownie zamknięte.

Przy braku płynności zakupów powyżej 3 miesięcy zostaje zamknięte wejście do portalu zakupowego.

 

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

Przyjmowanie zamówień drogą elektroniczną odbywa się w sposób automatyczny i potwierdzane jest wysyłanym do Klienta komunikatem. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza udostępnianego podczas procedury rejestracji. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówieniowego oznacza przyjęcie oferty Natura24 Sp. z o.o. na zakup prezentowanych towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Złożenie zamówienia równoznaczne jest z potwierdzeniem przez Klienta znajomości warunków Regulaminu i ich akceptacją.

Zakupów mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które utworzyły konto Klienta. Utworzenie i posiadanie konta jest bezpłatne.

Zakup hurtowy jest możliwy na stronie www.biohurtownia.eu i wymaga zweryfikowanego aktywnego konta.

 

MINIMUM ZAKUPU

Towar sprzedawany jest w ilościach hurtowych podanych przy każdym produkcie jako minimum zamówienia.

Minimum realizacji zamówienia to 200,- zł.

 Towar sprzedawany jest wyłącznie w minimach dostępnych na stronie www.biohurtownia.eu.

Nie ma możliwości zamówienia mniejszej ilości towaru w ofercie hurtowej niż te podane na stronie - w przypadku chęci zamówienia mniejszej ilości sztuk produktu możliwy jest zakup po cenie detalicznej w sklepie www.natura24.pl

Ceny podane na stronie nie podlegają dalszym negocjacjom.

 

ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie anulować można jedynie bezpośrednio po jego złożeniu.

Należy w tym celu wysłać odpowiednią informację pod adres

hurt@natura24.pl

lub telefonicznie pod nr tel. 22 244 38 92

Konsekwencją nieuzasadnionego nieodebrania zamówionej przez Klienta przesyłki jest obciążenie go kosztami związanymi z jej opakowaniem, nadaniem i zwrotem do nadawcy.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia realizowane są według kolejności wpływu. Termin realizacji zamówienia wynosi 48 godz. pod warunkiem, iż zamówiony produkt znajduje się w magazynie.

Podkreślamy, że prezentowana na stronie oferta nie reprezentuje stanów magazynowych i w przypadku opóźnienia w terminie realizacji powyżej 48 godz. przesyłamy informację mailową o opóźnieniu.

Zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane są pierwszego dnia roboczego.
W przypadku braku produktu w magazynie, zostanie on wysłany do zamawiającego natychmiast po nadejściu do magazynu. W sytuacji wyjątkowej, kiedy przewidywany termin dostawy produktu do magazynu przekracza 7 dni, Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną o tym, w jakim terminie produkt zostanie mu dostarczony. Koszty przesyłki liczone są tylko raz.
Zamawiane towary przesyłane są na adres podany w zamówieniu. Dokłada się wszelkich starań, aby zawartość każdej wysłanej paczki została właściwie zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem podczas transportu. W przypadku braku odbioru przesyłki przez Klienta z jego winy lub odmowy jej przyjęcia, Klient zobowiązuje się zapłacić zryczałtowaną opłatę 35,00 zł tytułem kosztów jakie z uwagi na przygotowanie i nadanie przesyłki poniósł sprzedający. W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania dodatkowego wezwania kwoty 35,00 zł sprawa zostanie skierowana do Kancelarii Radcy Prawnego ULPIANUS. Klient zobowiązuje się do zapłaty poza opłatą 35,00 zł, zryczałtowanych kosztów windykacji w wysokości 100,00 zł. 
      
   

CENY PRODUKTÓW

Ceny towarów prezentowanych w www.biohurtownia.eu są cenami Brutto wyrażonymi w złotych polskich, €uro lub innej określonej walucie.

 

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz płatności, zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w formularzu zamówieniowym, a także poniżej.

Dostępne formy płatności:

a) płatność z góry (przelew) – opłata za towar przelewana przez Klienta na konto bankowe firmy podane w potwierdzeniu zamówienia, fakture PRO-FORMA lub poprzez automatyczne płatności internetowe 

W tytule przelewu należy wpisać nazwisko oraz numer transakcji.

 

 

KOSZTY PRZESYŁEK

Wszystkie wysyłki dla klientów terytorium Polski realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Klient może odebrać towar własnym transportem.

Dla klientów z Niemiec realizujemy przesyłki firmą kurierska DHL – Deutschland.

Pozostałych krajów europejskich, jak i reszty świata dokonywane są za pośrednictwem lub Firmy Kurierskiej UPS – Deutschland.

KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY SĄ WIDOCZNE W "KOSZYKU" PO ZALOGOWANIU KLIENTA.

W przypadku zamówienia towaru szklanego może być naliczona dodatkowa opłata w koszyku za przesyłkę niestandardową 20 złPrzesyłki EUROPA I ŚWIAT realizowane są tylko i wyłącznie za odpłatnością kupującego lub jego własnym transportem chyba że umowa współpracy stanowi inaczej!

 

PRAWO WŁASNOŚCI

 

Wszystkie towary zakupione w sklepie www.biohurtownia.eu są własnością

Natura24 Sp. z o.o. do momentu uiszczenia przez Klienta pełnej zapłaty.

Natura24 Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych.

O braku możliwości realizacji zamówienia lub jego części klient informowany jest bezzwłocznie.

Natura24 Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, by prezentowane na stronach sklepów produkty były dostępne, a ich ceny aktualne.

Natura24 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie.
W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

 

FAKTURY I RACHUNKI

RACHUNKI/FAKTURY WYSTAWIANE SĄ DO KAŻDEGO ZAKUPU PRZEZ WŁAŚCICIELA TOWARU (SPRZEDAJĄCEGO).

 

ETYKIETOWANIE TOWARU W J.POLSKIM JEST OBOWIĄZKIEM SPRZEDAWCY DETALICZNEGO!!!

1) w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409):

a) oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),

b) dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;

2) w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.

Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

 

 

ZWROT TOWARU - ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni (bez podania przyczyny) od otrzymania towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go na adres wskazany na formularzu odstąpienia od umowy i zwrotu towaru.

Powyższe jest możliwe tylko w przypadku gdy towar nie był używany, nie został zniszczony, termin ważności towaru kończy się nie wcześniej niż 2 tygodnie przed odstąpieniem od umowy. Po odstąpieniu od umowy należy odesłać towar na w/w adres. Sklep gwarantuje w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru (wraz z kosztem dostawy) oraz koszty odesłania towaru ( tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie). Klient nie ma prawa dokonywać zwrotu towaru na koszt sklepu. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom regulaminu, na koszt odbiorcy, cena podlegająca zwrotowi na rzecz klienta, zostanie pomniejszona o zapłacone przez sklep koszty dostarczenia zwrotu. Przy rezygnacji z towaru pieniądze zwracamy przelewem bankowym na podany rachunek w terminie do 14 dni od zwrotu towaru. W wyjątkowych przypadkach zwrot może być dokonany z przekazem pocztowym.

REKLAMACJE
Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Reklamacje mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres: hurt@natura24.pl

W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Nieodpłatność naprawy i wymiany w oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych , nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Kupujący traci uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż:

1) w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409):

a) oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),

b) dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;

2) w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.

Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.Reklamacje nie potwierdzone przez firmę kurierską

lub pocztę czyli brakiem protokołu uszkodzenia towaru nie zostaną rozpatrywane !!!

UWAGA!!!
ZAKUP TOWARÓW NIE JEST RÓWNOZNACZNY Z POZWOLENIEM KOPIOWANIA ZDJĘĆ I OPISÓW PRODUKTÓW, KTÓRE SĄ NASZĄ WŁASNOŚCIĄ.
INFORMUJEMY IŻ KOPIOWANIE ZDJĘĆ I OPISÓW PRODUKTÓW BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA JEST ZABRONIONE!!!

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Klienta Natura24 Sp. z o.o.
 chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18 lipca 2002 (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Nie są one udostępniane, ani tym bardziej sprzedawane osobom trzecim. Na stronach BIOHURTOWNIA nie publikuje się żadnych Spisów Klientów.

ZASTRZEŻENIE
Wszystkie nazwy i oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych stanowią znaki towarowe i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.). Ich zwielokrotnianie, kopiowanie oraz korzystanie z ich publicznego rozpowszechniania wymaga zgody właściciela w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności ani konsekwencji wynikających z formy zastosowania informacji zawartych na stronach internetowych.

 

Natura24 Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronach pasażu kiedykolwiek i w każdym zakresie, bez wcześniejszego informowania użytkowników sieci.

UWAGA !

Strony www.biohurtownia.eu są stronami wyłącznie informacyjnymi, tym samym nie zawierają żadnych porad medycznych, a jedynie donoszą o wynikach badań oraz prezentują opinie autorytetów naukowych.

Natura24 Sp. z o.o. nie daje żadnej gwarancji, że produkty z jego sklepów zapewnią wyleczenie.

Celem stron nie jest stawianie diagnozy, ani tym bardziej powstrzymywanie Klientów przed wizytą u lekarza.
Odpowiedzialność za treść (w każdym języku) zawartą na stronach sklepu www.biohurtownia.eu ponosi firma Natura24 Sp. z o.o.

Wszelkie uwagi odnośnie treści zawartych na stronach www.biohurtownia.eu należy kierować pod adres e-mailowy:

hurt@natura24.pl

lub zgłaszać telefonicznie pod numer kontaktowy w Polsce:

22 244 38 92


Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.